Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

Aktualności

Przetarg ESPON External Expertise Support

20.04.2012

ESPON uruchamia przetarg “ESPON External Expertise Support”. Głównym celem niniejszego zamówienia jest umowa o świadczenie usług redakcyjnych w celu opracowania szeregu publikacji i materiałów od zestawów rekomendacji dla polityk UE przez publikacje naukowe po łatwo zrozumiałe streszczenia, biuletyny o charakterze publicystycznym.

Termin składania wniosków to 28 maja 2012. Więcej >>>

Dalszy ciąg wiadomości →

18 kwietnia ESPON otworzył nową rundę konkursową.

18.04.2012

Naukowcy i eksperci reprezentujący uniwersytety, instytuty badawcze, instytucje publiczne, firmy prywatne z 31 krajów europejskich mogą zgłaszać się jako potencjalni partnerzy projektów.

Całkowity budżet przewidziany na konkurs wynosi 1.148.000,00 EUR. Dla każdego z 3 wskazanych tematów zostanie wybrana jedna oferta. Termin składania ofert to 13 czerwca 2012.

Dalszy ciąg wiadomości →

ESPON otwarte seminarium w Danii - Aalborg, 13-14 czerwca 2012

06.04.2012

ESPON zaprasza na dwudniowe seminarium otwarte “European Territorial Evidence for EU Cohesion Policy and Programming”. Seminarium jest organizowane we współpracy z duńską prezydencją w Unii Europejskiej. Wydarzenie to będzie dotyczyło m.in. procesu negocjacji założeń dla przyszłych funduszy strukturalnych i programów operacyjnych jak określonych we Wspólnotowych Strategicznych Ramach Odniesienia.

Spotkaj się z nami na 13 i 14 czerwca 2012 w Aalborg w Danii aby podyskutować o wynikach badań terytorialnych dostarczonych przez ESPON w kontekście przyszłego okresu programowania 2014-2020. Rejestracja jest już otwarta.

Więcej szczegółów, wstępny program i rejestracja na stronie internetowej ESPON 

Dalszy ciąg wiadomości →

Seminarium TIGER “The EU and the Regionalization of the World”, Bruksela 2 Maja 2012

04.04.2012

Projekt TIGER - Terytorialny wpływ globalizacji na Europę i jej regiony - organizuje seminarium w Brukseli w dniu 2 maja 2012. Eksperci z różnych dziedzin i instytucji przedstawią rolę UE w regionalizacji świata z różnych perspektyw.

Więcej:

Program | Kontakt: Yann Richard (Yann.Richard@univ-paris1.fr), Gilles Van Hamme (gvhamme@ulb.ac.be)

Dalszy ciąg wiadomości →

ET2050 - Territorial Scenarios and Visions for Europe

25.03.2012

Zespół badawczy zakończył wstępny raport, który prezentuje się szczegółowy przegląd podejścia badawczego w zakresie tworzenia scenariuszy terytorialnych.
Ciekawa strona internetowa (
www.et2050.eu) została opracowana jako platforma centralnej komunikacji ET2050.

Raport wstępny dostępny jest na stronie internetowej ESPON.

Dalszy ciąg wiadomości →

INTERCO dostarcza 32 wskaźniki pomiaru spójności terytorialnej

25.03.2012
Zespół badawczy INTERCO stworzył zestawy wskaźników dla sześciu zorientowanych na polityki celów terytorialnych. Te 32 wskaźniki przedstawiają ogólnoeuropejski obraz spójności terytorialnej. 
Dalszy ciąg wiadomości →

Konferencja Naukowa Projektu NORBA, Oslo 14 - 15 Marca 2012

22.03.2012

Konferencja Naukowa Projektu NORBA, Oslo 14 - 15 Marca 2012

Norweski Punkt Kontaktowy ESPON  - "Norweski Instytut Badań Miejskich i Regionalnych", partner Projektu ESPON NORBA organizuje dwudniową konferencję w ścisłej współpracy z Nordic Regional Science Association . 

Dalszy ciąg wiadomości →

Dzień Informacyjny ESPON 10 maja 2012

22.02.2012
W ramach zbliżającej się rundy składania wniosków, która zostanie ogłoszona w dniu 18 kwietnia 2012, ESPON zaprasza na Dzień Informacyjny i kawiarnię partnerów w Brukseli w dniu 10 maja 2012.
Dalszy ciąg wiadomości →

Nowe filmy ESPON

21.02.2012
Dlaczego Europa potrzebuje ESPON? Jak korzystać ESPON? Jakie jest znaczenie zmian klimatu, innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz dostępności obszarów metropolitalnych dla pomyślnego rozwoju terytoriów, regionów i miast? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w sześciu nowych filmach ESPON.
Dalszy ciąg wiadomości →

Konferencja ESPON w Wielkiej Brytanii

15.02.2012

ESPON w Wielkiej Brytanii / Konferencja projektu ESPON-INTERSTRAT, Edynburg 30 marca 2012

"Pozycjonowanie miejskie Szkocji w kontekście europejskim - Czego możemy się nauczyć o benchmarkingu?"

Dalszy ciąg wiadomości →

Nowe raporty ESPON

15.01.2012

Pięć nowych raportów

Raporty cząstkowe projektów EATIA, ESaTDOR, POLYCE, RISE and TPM są już dostępne na stronie ESPON.
Dalszy ciąg wiadomości →

Raport projektu ESPON Climate

15.12.2011
ESPON Climate Raport końcowy: sektor podstawowy, turystyka i sektor energetyczny wydają się być bezpośrednio dotknięte przez zmiany klimatyczne.
Dalszy ciąg wiadomości →

Najnowsza publikacja z serii Territorial Observation

09.12.2011
ESPON prezentuje piąty tom serii Territorial Observation na temat kreatywnej siły roboczej w Europie.
Dalszy ciąg wiadomości →

OFERTA PRACY W ESPON COORDINATION UNIT

10.11.2011
Sekretariat ESPON (ESPON CU) poszukuje dwóch praktykantów do pracy na 5 miesięcy.
Dalszy ciąg wiadomości →

Seminarium ESPON w Krakowie

09.11.2011
SEMINARIUM PROGRAMU ESPON W KRAKOWIE
Dalszy ciąg wiadomości →
Poprzednie strony: