Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

Wewnętrzne seminarium ESPON

05.11.2013

W dniach 4-5 grudnia 2013 roku odbędzie się seminarium wewnętrzne ESPON "Territorial Evidence Serving Cohesion Policy 2014-2020", organizowane we współpracy z prezydencją Litwy w Radzie Unii Europejskiej.

Spotkanie będzie koncentrowało się na wynikach badań ESPON 2013 i omówieniu długoterminowych perspektyw i wymagań odnośnie przyszłych badań terytorialnych. Kontekstem do tych rozważań  będą najnowsze propozycje dotyczące poprawy polityki spójności UE w latach 2014-2020.

Wewnętrzne Seminarium stanowi wyjątkową okazję do wzmocnienia sieci i prowadzenia pogłębionych dyskusji na temat możliwości wykorzystania ogromnej bazy wiedzy ESPON do wspierania rozwoju terytoriów, regionów i miast oraz w realizacji przyszłej polityki spójności.