Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

Mapa strony

Strona główna http://www.espon.pl/
Strona głowna strony Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON
Aktualności http://www.espon.pl/aktualnosci
Aktualności Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON
Strona główna http://www.espon.pl/strona/strona_glowna
   W dniu 31.12.2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG zakończył swoją działalność z uwagi na decyzję Ministerstwa Rozwoju o umieszczeniu punktu w strukturach administracji centralnej.Aktualny Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON:Ministerstwo Rozwojuul. Wspólna 2/400-926 Warszawaosoba kontaktowa: Ewa Kosiorekewa.kosiorek@mir.gov.pl tel.: 22 273 76 [...]
Program ESPON http://www.espon.pl/strona/program_espon
Czym jest ESPON? ESPON jest Europejską Siecią Obserwacyjną Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej. Jest to program badawczy dotyczący rozwoju przestrzennego, związany z Funduszami Strukturalnymi UE. Program rozpoczął się w 2002 roku i jest finansowany częściowo ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III oraz częściowo przez kraje członkowskie oraz Islandię, Norwegię i [...]
Filmy http://www.espon.pl/strona/filmy
Nowe filmy ESPONNarzędzia ESPON ___________________________________ Nawigator danych  Mapy online ________________________________________ Typologie  HyperAtlas _________________________________________ Baza danych dla praktyków  Baza danych dla naukowców __________________________ Ocena oddziaływania na terytorium ESPON wyjaśniony w przystępny sposób! Dlaczego Europa potrzebuje ESPON? Jak [...]
Rundy konkursowe http://www.espon.pl/strona/rundy_konkursowe
Wszystkie otwarte rundy konkursowe dotyczące realizacji projektów badawczych w okresie programowania 2007-2013 zostały zakończone.Wykaz poprzednich rund znajduje się w zakładce 'Calls' na stronie głównej programu ESPON.Na tym etapie wdrażania programu ESPON ogłaszane są wyłącznie przetargi na realizację zadań związanych z popularyzacją i rozpowszechnianiem wyników programu. Aktualne ogłoszenia [...]
Typy projektów http://www.espon.pl/strona/typy_projektow
Zadania Programu ESPON 2013 koncentrują się na 5 podstawowych priorytetach odzwierciedlających strategię Programu i jego ogólne przesłanki:Priorytet 1: Badania stosowane (Applied Research)Badania rozwoju terytorialnego, konkurencyjności i spójności: długoterminowe trendy w zjawiskach terytorialnych, perspektywy i wpływ polityki. Tematy badań zdefiniowane są na poziomie unijnym przez przedstawicieli Komisji Europejskiej. [...]
Formy uczestnictwa http://www.espon.pl/strona/formy
Partner wiodący (Lead Partner)PartnerEkspertPodwykonawcaPraktyk (Stakeholder)Partner wiodący (Lead Partner)Podjęcie się funkcji partnera wiodącego (Lead Partner) wiąże się z konstruowaniem konsorcjum spośród instytucji naukowo-badawczych. Mogą to być zarówno instytucje publiczne, jak też instytucje prywatne (np. firmy badawcze). Lead Partner to instytucja, która w trakcie realizacji projektu przewodzi całemu [...]
Piszą o nas http://www.espon.pl/strona/pisza_o_nas
Program ESPON w prasie.Dodatek ESPON do Gazety Rzeczpospolita (16/12/2011)    Informacja o Krajowym Punkcie Kontaktowym ESPONopublikowana w miesięczniku "Urbanista" (nr 10/07) W ramach Programu ESPON 2013 (inaczej ESPON II) powstaje europejska sieć Krajowych Punktów Kontaktowych. W Polsce funkcję tę pełni od września br. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) w Uniwersytecie [...]
O nas http://www.espon.pl/strona/o_nas
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) jest interdyscyplinarnym ośrodkiem badawczym oraz dydaktycznym utworzonym w 1991 roku i działającym w ramach Instytutu Ameryk i Europy na Uniwersytecie Warszawskim. EUROREG specjalizuje się w studiach regionalnych i lokalnych obejmujących szeroki zakres zagadnień społeczno-ekonomicznych. Centrum prowadzi również badania transformacji systemowej w krajach [...]
Zadania KPK http://www.espon.pl/strona/zadania_kpk
 Nasza misjaKrajowy Punkt Kontaktowy Programu ESPON jest instytucją, która w przystępny, a jednocześnie wyczerpujący sposób informuje wszystkich zainteresowanych o programie ESPON oraz – w miarę potrzeb – pomaga wykonawcom projektów ESPON.Prowadzone działania są skierowane do różnych grup odbiorców, a w szczególności: krajowych i zagranicznych podmiotów działających w [...]
Zespół http://www.espon.pl/strona/zespol
W prace Krajowego Punktu Kontaktowego zaangażowani są przede wszystkim następujący pracownicy EUROREG:Prof. Grzegorz Gorzelak (gorzelak@post.pl)Grzegorz Gorzelak jest profesorem nauk ekonomicznych, specjalizującym się w problematyce rozwoju regionalnego i lokalnego. Kieruje Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego. Jest twórcą i redaktorem naczelnym kwartalnika „Studia [...]
ESPON on the Road http://www.espon.pl/strona/esponontheroad
Opis projektu Projekt ESPON on the Road to ostatni a jednocześnie największy pod względem liczby partnerów projekt programu ESPON 2013. Ponieważ jest to projekt priorytetu 4 partnerami są w nim krajowe punkty kontaktowe programu ESPON 2013 z 19 państw Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest upowszechnianie wyników badań projektów programu ESPON 2013 przy wykorzystaniu zarówno [...]
USESPON - Use of ESPON http://www.espon.pl/strona/use_espon
Opis projektuCelem USESPON jest wspieranie procesu wykorzystania wyników płynących z badań realizowanych w ramach Programu ESPON 2013. Cel ten ma zostać zrealizowany przez angażowanie głównych interesariuszy w wykorzystanie wyników badań w codziennej pracy (w tworzeniu polityk publicznych i zarządzaniu rozwojem terytorialnym). Głównym wyzwaniem jest dostarczenie istotnych wniosków - [...]
Partnerzy http://www.espon.pl/strona/partnerzy
ESPON Partner Café: Baza danych o potencjalnych partnerachSekretariat Programu ESPON 2013 uruchomił specjalną procedurę tworzenia bazy danych o potencjalnych partnerach. Celem stworzenia tej bazy jest ułatwienie powstawania Transnarodowych Grup Projektowych (TPG), jak również umożliwienie nowym instytucjom uczestniczenia w działaniach Programu. Baza już została opublikowana na oficjalnej stronie Programu ESPON i jest na [...]
Instytucje polskie w ESPON 2013 http://www.espon.pl/strona/polskie_espon_2013
  AKRONIM TYTUŁ PROJEKTU . INSTYTUCJA - OSOBA R. ATTREG Attractiveness of European Regions and Cities for Residents and Visitors   Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie   Mariusz Kowalski PP ATTREG Attractiveness of European Regions and Cities for Residents and Visitors   Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury   [...]
Instytucje zagraniczne http://www.espon.pl/strona/instytucje_zagraniczne
ESPON Partner Café: Baza danych o potencjalnych partnerachSekretariat Programu ESPON 2013 uruchomił specjalną procedurę tworzenia bazy danych o potencjalnych partnerach. Celem stworzenia tej bazy jest ułatwienie powstawania Transnarodowych Grup Projektowych (TPG), jak również umożliwienie nowym instytucjom uczestniczenia w działaniach Programu. Baza już została opublikowana na oficjalnej stronie Programu ESPON i jest na [...]
Materiały http://www.espon.pl/strona/materialy
Nowa publikacja - Terytorialny wymiar rozwoju: Polska z perspektywy badań ESPONOddajemy w Państwa ręce publikację, prezentującą wyniki programu badawczego ESPON 2013. Jej autorzy podsumowują dotychczasowe badania ESPON i przedstawiają krytyczne analizy dotyczące miejsca Polski w Europie. Tym samym formułują rekomendacje dla praktyków i instytucji wdrażających polityki rozwoju.Krajowi eksperci zaangażowani w projekty badawcze [...]
Aktualne projekty ESPON http://www.espon.pl/strona/raporty
Poniżej znajduje się lista aktualnych projektów badawczych ESPON wraz z linkami do nich.BADANIA STOSOWANE (Priorytet 1):Attractiveness: ATTREG - Attractiveness of European Regions and Cities for Residents and VisitorsCities: FOCI -Future Orientation for CitiesClimate Change: ESPON Climate - Climate Change and Territorial Effects on Regions and Local Economies in EuropeDemography: DEMIFER - Demographic and Migratory Flows Affecting [...]
Pakiety terytorialne ESPON http://www.espon.pl/strona/pakiety
Pakiety terytorialne ESPON to zestawy wiedzy na rzecz rozwoju i wdrażania przyszłych programów operacyjnych, wspierają tworzenie programów polityki spójności 2014-2020. Poniżej znajdują się pakiety dotyczące Polski. Pozostałe można znaleźć na stronie projektu ESPON TerrEviMORZE [...]
Seminaria i konferencje http://www.espon.pl/strona/seminaria_i_konferencje
Informacje o nadchodzących i minionych międzynarodowych spotkaniach Programu ESPON można znaleźć w dziale EVENTS.W Polsce dotychczas odbyły sie następujące spotkania: Seminarium krajowe projekt ESPON-INTERSTRAT, kwiecień 2011, WarszawaKrajowa konferencja ESPON, grudzień 2010, WarszawaSeminarium krajowe ESPON, październik 2009, WarszawaKrajowa konferencja ESPON, listopad 2008, Wrocław Seminarium krajowe ESPON, wrzesień 2008, [...]
Konferencja JEDEN REGION, WIELE HISTORII http://www.espon.pl/strona/jedenregion
    Konferencja "Jeden Region, Wiele Historii", organizowana przez Polski Punkt Kontaktowy ESPON oraz Instytut Spraw Publicznych, odbędzie się 29.10.2014 w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Zielna.Minęło dziesięć lat od czasu wielkiego rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Europy Środkowo-Wschodniej. W tym okresie w krajach, które w 2004 roku przystąpiły do UE, zaszło wiele zmian. [...]
Benchmarking miast - warsztat http://www.espon.pl/strona/benchmarking_miast
  Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ESPON oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wspólnie zorganizowały warsztat na temat miejskiego benchmarkingu realizowany w ramach projektu USESPON – Use of ESPON.Celem warsztatu była prezentacja metody benchmarkingu miast jako narzędzia kształtowania i ewaluacji polityk rozwoju na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym. Podczas warsztatu uczestnicy otrzymali [...]
Konferencja Polityka miejska - wyzwania, doświadczenia, inspiracje http://www.espon.pl/strona/konferencja_polityka_miejska
  ZAPROSZENIECentrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Polityka miejska – wyzwania, doświadczenia, inspiracje. Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 25-26 czerwca 2013 r.PROBLEMATYKA KONFERENCJIDyskusja o zrównoważonym rozwoju miast [...]
Linki http://www.espon.pl/strona/linki
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Uniwersytet Warszawskihttp://www.euroreg.uw.edu.plProgram ESPONhttp://www.espon.eu/Ministerstwo Rozwoju Regionalnegohttp://www.mrr.gov.pl/Projekt USEsponhttp://www.espon-usespon.eu/Program URBACThttp://urbact.eu/Inicjatywa INTERREGhttp://www.interreg.pl/Krajowy Punkt Kontaktowy URBACThttp://www.urbact.pl/ESPON w Austriihttp://www.espon.at/channels/index.phpESPON w [...]
Kontakt http://www.espon.pl/strona/kontakt
Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON Ministerstwo Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawaosoba kontaktowa: Ewa Kosiorekewa.kosiorek@mir.gov.pl tel.: 22 273 76 74 faks: 22 273 89 11   [...]