Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

Seminaria i konferencje - Benchmarking miast - warsztat

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ESPON oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wspólnie zorganizowały warsztat na temat miejskiego benchmarkingu realizowany w ramach projektu
USESPON – Use of ESPON.

Celem warsztatu była prezentacja metody benchmarkingu miast jako narzędzia kształtowania i ewaluacji polityk rozwoju na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym. Podczas warsztatu uczestnicy otrzymali podstawowe informacje o założeniach i metodologii benchmarkingu miast, a następnie, pod okiem ekspertów, mieli okazję do samodzielnego przeprowadzenia przykładowej analizy z uwzględnieniem dostępnych narzędzi analitycznych, w tym zwłaszcza narzędzi ESPON.
Mamy nadzieję, że uczestnictwo w warsztacie umożliwi zaproszonym praktykom skuteczniejsze wykorzystanie wyników badań naukowych w zakresie planowania terytorialnego opartego na wiedzy.

Głównym celem projektu USESPON – Use of ESPON jest upowszechnianie i wspieranie wykorzystywania rezultatów projektów realizowanych w ramach programu ESPON 2013. W ramach projektu wybranych zostało kilka metod analitycznych. Kryterium wyboru była możliwość ich praktycznego wykorzystania przez interesariuszy projektu tzn. przedstawicieli administracji publicznej różnych szczebli (krajowy, regionalny, lokalny) oraz ekspertów odpowiedzialnych za opracowywanie i realizację polityk w zakresie planowania przestrzennego. Głównym sposobem realizacji celów projektu są interaktywne, międzynarodowe warsztaty, w czasie których, w oparciu o specjalnie opracowane materiały, praktycy planowania przestrzennego mogą nie tylko poznać wybrane metody analityczne, ale także przećwiczyć ich stosowanie na wybranych przykładach.