Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

Program ESPON - Filmy

Nowe filmy ESPON

Narzędzia ESPON ___________________________________ Nawigator danych
 
Mapy online ________________________________________ Typologie
 
HyperAtlas _________________________________________ Baza danych dla praktyków
 
Baza danych dla naukowców __________________________ Ocena oddziaływania na terytorium


ESPON wyjaśniony w przystępny sposób!

 Dlaczego Europa potrzebuje ESPON? Jak korzystać z wyników ESPON? Jakie jest znaczenie zmian klimatu, innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz dostępności obszarów metropolitalnych dla pomyślnego rozwoju terytoriów, regionów i miast? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w sześciu nowych filmach ESPON.

 

Poprzez wywiady z politykami, decydentami, przedstawicielami zainteresowanych podmiotów i naukowców, filmy tłumaczą problematykę skomplikowanych procesów w formie praktycznych informacji.


Dlaczego Europa potrzebuje ESPON? cz. 1

 

Dlaczego Europa potrzebuje ESPON? cz. 2Jak korzystać z wyników ESPON? cz. 1 


Jak korzystać z wyników ESPON? cz. 2 

 
Różnorodność terytorialna cz. 1 
 

Różnorodność terytorialna cz. 2