Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

Partnerzy - Instytucje zagraniczne

ESPON Partner Café: Baza danych o potencjalnych partnerach

Sekretariat Programu ESPON 2013 uruchomił specjalną procedurę tworzenia bazy danych o potencjalnych partnerach. Celem stworzenia tej bazy jest ułatwienie powstawania Transnarodowych Grup Projektowych (TPG), jak również umożliwienie nowym instytucjom uczestniczenia w działaniach Programu. Baza już została opublikowana na oficjalnej stronie Programu ESPON i jest na bieżąco aktualizowana:

http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_ESPONPartnerCafe/

Jednocześnie informujemy, że Sekretariat ESPON (ESPON CU) nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność informacji umieszczanych w Formularzu Partnera, szczególnie w odniesieniu do statusu prawnego instytucji. Do obowiązków Partnera Wiodącego (Lead Partner) Transnarodowej Grupy Projektowej należy sprawdzenie zgodności statusu prawnego z wymogami formalnymi Programu ESPON 2013 w przypadku każdego z partnerów.