Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

Program ESPON - Piszą o nas

Program ESPON w prasie.

Dodatek ESPON do Gazety Rzeczpospolita (16/12/2011)

   
Informacja o Krajowym Punkcie Kontaktowym ESPON
opublikowana w miesięczniku "Urbanista" (nr 10/07)

W ramach Programu ESPON 2013 (inaczej ESPON II) powstaje europejska sieć Krajowych Punktów Kontaktowych. W Polsce funkcję tę pełni od września br. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) w Uniwersytecie Warszawskim. Wyłonienie polskiego KPK ESPON odbyło się w drodze konkursu rozpisanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Polski KPK ESPON będzie działał przez cały czas trwania Programu ESPON II, tj. do 2013 roku.

W Komisji Europejskiej trwają jeszcze prace nad zatwierdzeniem Programu ESPON 2013. Ostateczny kształt Programu, w tym jego priorytety, obszary badawcze, procedury, harmonogram i budżet zostaną przedstawione na zaplanowanej na połowę listopada konferencji w Lizbonie. Wówczas również, ostatecznie rozstrzygnięta zostanie kwestia finansowania krajowych punktów kontaktowych. Środki finansowe na ten cel będą prawdopodobnie pochodziły z budżetu pomocy technicznej.

KPK ESPON łączy funkcje koordynacyjne z działaniami merytorycznymi, pośrednicząc między centralą Programu a jego odbiorcami. Rolą KPK jest przede wszystkim informowanie w przystępny i wyczerpujący sposób wszystkich zainteresowanych o Programie ESPON II oraz udzielanie technicznej oraz merytorycznej pomocy wykonawcom projektów. W ramach KPK nie przewiduje się prowadzenia odpłatnych baz danych - rolą KPK będzie ułatwianie dostępu do baz danych istniejących w ramach Programu ESPON.

Z uwagi na powyższe, bieżąca działalność KPK jest ograniczona i koncentruje się na pracach przygotowawczych i rozpowszechnianiu efektów pierwszej edycji programu ESPON. Obecnie trwają m.in. prace nad stroną internetową KPK i nad publikacją książkową końcowego raportu ESPON I w języku polskim. KPK przygotowuje się również do seminarium, na którym ustalenia konferencji w Lizbonie zostaną przekazane krajowym partnerom.

Pełna działalność polskiego KPK ESPON rozpocznie się wraz z decyzją Komisji Europejskiej o przyznaniu środków na finansowanie sieci punktów kontaktowych.

Agnieszka Olechnicka, KPK ESPON
Katarzyna Wojnar, KPK ESPON

"Liga Miast"
Cezary Łazarewicz
Tygodnik „Polityka” (nr 34 / 25-08-2007) s. 4
Duże polskie miasta walczą o prymat i znaczenie. Jednym w warunkach wolnorynkowej konkurencji idzie lepiej, inne, wydawałoby się z podobnymi możliwościami, radzą sobie gorzej. Jak zatem wygląda dzisiaj miejski krajobraz kraju, gdzie się dobrze mieszka, gdzie lokują się cywilizacyjne centra Polski?

O przyszłości świata decydować będą układy metropolitalne. Tak uważa profesor Tadeusz Markowski, przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. A dla niego metropolia to nie tylko duże miasto (choć na skalę europejską powinno je zamieszkiwać co najmniej pół miliona ludzi). Miasto takie powinno funkcjonować w sieci powiązań międzynarodowych, być ważnym ośrodkiem akademickim, ściągać kapitał i odgrywać ważną rolę polityczną. Europejska Sieć Obserwacyjna Planowania Przestrzennego (ESPON) roztacza taką wizję przed ośmioma polskim miastami, choć żadne z nich nie spełnia jeszcze w stu procentach definicji metropolii. Najbliżej tej definicji jest Warszawa. A do grupy potencjalnych europejskich metropolii aspirują Poznań, Wrocław, Kraków, Katowice (jeśli powstanie wokół nich Silesia), Trójmiasto, Łódź i od biedy Szczecin, w którym mieszka zaledwie nieco ponad 400 tys. mieszkańców.
więcej >>
Pliki: