Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

Partnerzy - Instytucje polskie w ESPON 2013

 
AKRONIM TYTUŁ PROJEKTU . INSTYTUCJA - OSOBA R.
ATTREG Attractiveness of European Regions and Cities for Residents and Visitors   Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie   Mariusz Kowalski PP
ATTREG Attractiveness of European Regions and Cities for Residents and Visitors   Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury   Magdalena Belof SB
BEST METROPOLISES Best Development Conditions in European Metropolises: Paris, Berlin and Warsaw   Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy   Tomasz Pactwa LS
BEST METROPOLISES  Best Development Conditions in European Metropolises: Paris, Berlin and Warsaw   Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie   Mirosław Grochowski LP
BSR-TeMo Territorial Monitoring for the Baltic Sea Region   Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny   Jacek Zaucha PP
BSR-TeMo Territorial Monitoring for the Baltic Sea Region   Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie   Piotr Rosik PP
DEMIFER Demographic and Migratory Flows Affecting European Regions and Cities   Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych (CEFMR)   Marek Kupiszewski PP
ECR2 Economic Crisis: Resilience of Regions   Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii   Iwona Sagan PP
ECR2 Economic Crisis: Resilience of Regions       Krzysztof Herbst SB
EDORA European Development Opportunities in Rural Areas   Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie   Jerzy Bański PP

ET2050
Territorial Scenarios and Visions for Europe   Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych (CEFMR)   Marek Kupiszewski PP

ET2050
Territorial Scenarios and Visions for Europe   Katedra Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa   Jacek Szlachta PP
EDORA European Development Opportunities in Rural Areas   Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych (CEFMR)   Marek Kupiszewski PP
EU-LUPA
European Patterns of Land Use
  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie   Jerzy Bański PP
FOCI Future Orientation for Cities   Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)   Grzegorz Gorzelak PP
INTERSTRAT ESPON in Integrated Territorial Strategies   Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)   Grzegorz Gorzelak PP
KIT Knowledge, Innovation, Territory   Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)   Grzegorz Gorzelak SB
SeGI Services of General Interest   Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie   Tomasz Komornicki PP
SIESTA Spatial indicators for a Europe 2020 Strategy Territorial Analysis   Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza    Lidia Mierzejewska PP
SURE Success for Convergence Regions’ Economies   Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego     S
TERCO European Territorial Cooperation as a Factor of Growth, Jobs and Quality of Life   Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)   Grzegorz Gorzelak LP
TIGER Territorial Impact of Globalization for Europe and its Regions   Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego   Mirosława Czerny SB
TRACC TRansport ACCessibility at regional/local scale and patterns in Europe   Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie   Tomasz Komornicki PP
TRACC TRansport ACCessibility at regional/local scale and patterns in Europe   Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie   Tomasz Komornicki PP
ULYSSES Using applied research results from ESPON as a yardstick for cross-border spatial development planning   Urząd Miasta Szczecin     S
USESPON      Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)   Grzegorz Gorzelak PP
PP project partner          
LP lead partner          
SB sounding board expert          
S stakeholder          
LS lead stakeholder