Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

Program ESPON - Rundy konkursowe

Wszystkie otwarte rundy konkursowe dotyczące realizacji projektów badawczych w okresie programowania 2007-2013 zostały zakończone.
Wykaz poprzednich rund znajduje się w zakładce 'Calls' na stronie głównej programu ESPON.

Na tym etapie wdrażania programu ESPON ogłaszane są wyłącznie przetargi na realizację zadań związanych z popularyzacją i rozpowszechnianiem wyników programu.
Aktualne ogłoszenia o przetargach znajdują się w zakładce 'Procurements' na stronie głównej programu ESPON.