Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

O nas - USESPON - Use of ESPON
Opis projektu

Celem USESPON jest wspieranie procesu wykorzystania wyników płynących z badań realizowanych w ramach Programu ESPON 2013. Cel ten ma zostać zrealizowany przez angażowanie głównych interesariuszy w wykorzystanie wyników badań w codziennej pracy (w tworzeniu polityk publicznych i zarządzaniu rozwojem terytorialnym). Głównym wyzwaniem jest dostarczenie istotnych wniosków - konkretnej wiedzy płynącej z badań ESPON twórcom polityk publicznych i osobom zarządzającym rozwojem. Wiedza ta ma być ukazana w sposób syntetyczny i przystępny - w przeciwieństwie do złożonych i obszernych raportów badawczych. Krajowe Punkty Kontaktowe są właściwymi instytucjami, które poznając interesariuszy i ich potrzeby informacyjne, mogą tworzyć nowoczesne narzędzia informacyjne (materiały informacyjne, platformy edukacyjne, spotkania interaktywne), pozwalające na łatwiejsze poznanie i skuteczniejsze wykorzystanie wyników badań ESPON w praktyce.

Instytucje uczestniczące
W realizację projektu zaangażowane są Punkty Kontaktowe z Francji, Niemiec, Grecji, Luksemburga, Polski i Wielkiej Brytanii. Polski Punkt Kontaktowy reprezentują Dorota Celińska-Janowicz oraz Katarzyna Wojnar.

Strona internetowa

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej projektu.  • Zdjęcie