Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

O nas - Zadania KPK

 

Nasza misja

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ESPON jest instytucją, która w przystępny, a jednocześnie wyczerpujący sposób informuje wszystkich zainteresowanych o programie ESPON oraz – w miarę potrzeb – pomaga wykonawcom projektów ESPON.

Prowadzone działania są skierowane do różnych grup odbiorców, a w szczególności:

 • krajowych i zagranicznych podmiotów działających w ramach sieci ESPON,
 • krajowych i zagranicznych instytucji badawczych i środowisk akademickich,
 • przedstawicieli władz centralnych oraz różnych szczebli samorządu terytorialnego,
 • środowisk opiniotwórczych i przedstawicieli ciał doradczych.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ESPON łączy funkcje administracyjne z działaniami merytorycznymi służącymi wzmocnieniu pozycji Polski w europejskich sieciach badań przestrzennych.

 

ZADANIA PUNKTU KONTAKTOWEGO ESPON:

 • Informowanie krajowych twórców polityki, środowiska naukowego, szerokiej opinii publicznej o programie ESPON.

 • Rozpowszechnianie wyników prac ESPON wśród środowiska akademickiego, praktyków i administracji w kraju.

 • Upowszechnianie wyników badań ESPON wśród szerokiej opinii publicznej oraz w programach nauczania.

 • Raportowanie błędów faktograficznych i interpretacyjnych w wynikach projektów badawczych ESPON.

 • Zbieranie sugestii dotyczących propozycji tematów badań.

 • Wspólne działania Sieci Punktów Kontaktowych ESPON.

 • Współpraca z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

 • Asystowanie w badaniach prowadzonych przez Transnarodowe Grupy Projektowe.

 • Pomoc w tworzeniu Transnarodowych Grup Projektowych.